OMKS ry, vuosikokouksen päätöksiä

Maanantai 10.5.2021 klo 14:11


- Toiminnan tarkastajiksi Anne Tarsa ja Katri Juopperi

- Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan (liittymismaksu 50,00€ ja jäsenmaksu 30,00€, +65 vuotiaat, vapaaehtoinen kannatusmaksu.

- Sattuman vuokrauksen hinnat päätettiin:

Vko (la-la) 500,00€, vrk (ma-to) 80,00€, viikonloppu (pe-su) 250,00€ . Seuramme jäseniltä -50% em hinnoista.

- Uusien jäsenten valinta:

Seuraavat henkilöt valittiin seuramme uusiksi jäseniksi; Janne Majava, Pauli Simonmaa ja Rauha Riskilä

- Hankintapäätökset:

Kylmälaitteen+vakuumikoneen hankinta, piipun pellitys, palotikkaat, Sattuman sisustamiseen 500,00€

- Toimikuntien valinnat:

Kilpailu-ja ampumatoimikuntaan; Rainer, Osmo, Jouni Y, Simo B, Kari R

Hirvitoimikuntaan; Marko, Rainer, Pertti, Osmo, Jyrki

Kalastustoimikuntaan; Erkki A, Osmo, Kari R, Jarmo R

Kämppätoimikuntaan; Paula K, Ari B, Kari R, Timo H, Anne K, Marko K

- Päätettiin myös:

Hirviluvista myydään 20%

Maanomistajille vuokrasopimuksen mukainen lapa kaadetusta hirvestä leikataan lihoiksi ja toimitetaan

Maanomistajille tiedotetaan myytävistä hirvistä

Lihapussit maanvuokraajille vuosittain kiertävällä systeemillä

Vuosikokouksen jälkeen uusi johtokunta piti järjestäytymiskokouksen.