OMKS ry Vuosikokouksen päätöksiä

10.05.2021

OMKS ry sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 8.5.2021 klo 14-15.57 Sattumassa. Alla otteita päätöksistä;
- Avaus Seuran pj, Osmo Tarsa.
Tervetulo toivotuksen lisäksi, Osmo kertoi Sattuman investointihankkeen (Keittiön uusiminen) saaneen hyväksyvän päätöksen. Isot kiitokset hankkeeseen osallistuneille.
- Johtokuntaan valittiin;
Seuran puheenjohtajaksi Marko Krigsholm, seuran sihteeriksi / rahastonhoitajaksi Anne Komulainen, jäseniksi Osmo Tarsa, Timo Haapa-aro, Raimo Kangas ja varajäseniksi Rainer Björkberg ja Ari Björkberg

- Toiminnan tarkastajiksi Anne Tarsa ja Katri Juopperi

- Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan (liittymismaksu 50,00€ ja jäsenmaksu 30,00€, +65 vuotiaat, vapaaehtoinen kannatusmaksu)
- Sattuman vuokrauksen hinnat päätettiin:
Vko (la-la) 500,00€, vrk (ma-to) 80,00€, viikonloppu (pe-su) 250,00€ . Seuramme jäseniltä -50% em hinnoista.
- Uusien jäsenten valinta:
Seuraavat henkilöt valittiin seuramme uusiksi jäseniksi; Janne Majava, Pauli Simonmaa ja Rauha Riskilä
- Hankintapäätökset:
Kylmälaitteen+vakuumikoneen hankinta, piipun pellitys, palotikkaat, Sattuman sisustamiseen 500,00€
- Toimikuntien valinnat:
Kilpailu-ja ampumatoimikuntaan; Rainer, Osmo, Jouni Y, Simo B, Kari R
Hirvitoimikuntaan; Marko, Rainer, Pertti, Osmo, Jyrki
Kalastustoimikuntaan; Erkki A, Osmo, Kari R, Jarmo R
Kämppätoimikuntaan; Paula K, Ari B, Kari R, Timo H, Anne K, Marko K
- Päätettiin myös:
Hirviluvista myydään 20%
Maanomistajille vuokrasopimuksen mukainen lapa kaadetusta hirvestä leikataan lihoiksi ja toimitetaan
Maanomistajille tiedotetaan myytävistä hirvistä
Lihapussit maanvuokraajille vuosittain kiertävällä systeemillä

Vuosikokouksen jälkeen uusi johtokunta piti järjestäytymiskokouksen.

21.05.2021Varainhankintaa / talkooapu
10.05.2021OMKS ry Vuosikokouksen päätöksiä